Rasowy = Rodowodowy

           Często można spotkać się z opinią, że rodowód jest niepotrzebnym, za to kosztownym dodatkiem do kota czy psa .  W tym artykule udowadniamy, że jest to opinia nieprawdziwa.

          Na wstępie wyjaśnijmy, ile kosztuje rodowód kota: mniej niż 40 zł. , psa jest
w podobnej cenie. Sam rodowód to najczęściej pojedyncza kartka papieru, na której opisano drzewo genealogiczne kota. Natomiast z faktu posiadania przez kota rodowodu wynika dużo więcej.  Przede wszystkim mamy pewność, że kociak / szczenię jest naprawdę przedstawicielem swojej rasy i po dorośnięciu będzie wyglądał tak samo, jak jego rodzice.
Drugą istotną cechą kotów czy psów prawdziwie rasowych jest powtarzalność cech charakteru. Wprawdzie każde zwierzę ma swoje indywidualne cechy i nie można wymagać, że w wieku orosłym będzie identyczne jak rodzice - zarówno pod wzgledem wygladu jak i charakteru , ale tolerancja dla małych dzieci lub temperament są wpisane w cechy rasy i prawdziwy hodowca krzyżuje ze sobą tylko tw zwierzęta, u których te cechy są maksymalnie zgodne ze wzorcem rasy. Kupując kota lub psa z pseudohodowli nigdy nie będziemy mieli pewności, jakie cechy charakteru będzie zdradzał po dorośnięciu.

          Kupując psa czy kota , podejmujemy decyzję na wiele lat  i dlatego bardzo ważne jest aby był on zdrowy, odpowiednio socjalizowany i przystosowany do życia .Dlatego też prawdziwi hodowcy dbają o to  aby kociak / szczenię  było prawidłowo odżywiany, zaszczepiony i – to bardzo ważne – prawidłowo zsocjalizowany. Międzynarodowe federacje kotów oraz ZKWP  dbają o to, aby kazdy miot przechodził przegląd hodowlany i był sprawdzony pod względem zgodności z wzorcem rasy. Niestety nie jest to regułą w pseudohodowlach, które starają się wyprodukować jak najwięcej zwierząt, ( zapraszam do przeczytania :   https://www.facebook.com/3futrzaki/posts/1044170615737680  )
a w efekcie nie mają czasu, aby się z tymi kociakami najzwyczajniej pobawić,  często kocięta / szczenieta są zbyt wcześnie oddzielane od matki. W rezultacie zwierzęta od takiego „hodowcy” są płochliwe, boją się ludzi i są podatne na wiele chorób wirusowych.

          Legalna hodowla musi stosować się do szeregu zasad narzucanych jej przez klub, do którego należy. Te zasady to nie tylko płacenie składek, ale przede wszystkim reguły dotyczące traktowania kotów / psów hodowlanych. Określają one chociażby, jak często może rodzić kotka hodowlana – nie częściej niż trzy razy w ciągu dwóch lat. Ponadto koty / psy hodowlane  muszą być szczepione na kocie choroby wirusowe, a kociak nie może zostać oddzielony od matki wcześniej, niż w wieku 12 tygodni. ( pies około 9-10 tygodni ). Pamiętajmy też, że kupując kota czy psa od hodowcy możemy liczyć na jego pomoc również po odebraniu swojego małego przyjaciela. Każdemu hodowcy zależy na promocji swojej rasy, a także na dobrej opinii.

Dlaczego tak drogo?

          Koszt kota rasowego to co najmniej tysiąc 1500-2000, psa 2000-2500 , a jeżeli rasa jest rzadko spotykana – dużo więcej. Możnaby pomyśleć, że hodowla kotów rasowych to żyła złota. Niewątpliwie, są hodowle, w których wartość sprzedaży kociąt / szczeniat przewyższa koszty utrzymania hodowli, ale są to sytuacje sporadyczne. Większość hodowli prowadzonych jest hobbystycznie, z miłości do zwierząt.

Jeśli dotarłeś aż tutaj - to proszę , poświęćchwilę i zapoznaj się z ponizszym artykułem .
( dziękuję )

 

Od 2012 r. ustawa o ochronie zwierząt przewiduje następujące zakazy odnośnie pokątnego handlu zwierzakami (art. 10a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt):

Art. 10b.

1. Zabrania się nabywania:
1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Art. 37.

1. Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1-3, (...) podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do czynu określonego w ust. 1 jest karalne.
3. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, można orzec przepadek narzędzi
lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia oraz przedmiotów z niego pochodzących,
jak również można orzec przepadek zwierzęcia.

4. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, można orzec nawiązkę w wysokości
do 1 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt."

do góry